ПЛАСТИКАЛЫК ФИЛАМЕНТ ТЫШКЫ МАШИНЕР

2002-жылы түзүлгөндөн бери

Пластикалык коопсуздук таза жипчелерди экструдировкалоочу машина