ПЛАСТИКАЛЫК ФИЛАМЕНТ ТЫШКЫ МАШИНЕР

2002-жылы түзүлгөндөн бери

Пластикалык жип жипчесин экструдировкалоочу машина