ПЛАСТИКАЛЫК ФИЛАМЕНТ ТЫШКЫ МАШИНЕР

2002-жылы түзүлгөндөн бери

Пластикалык шыпыргы жүндүү экструдинг машинасы